ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านทับ
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 30 มี.ค. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256378,63375,75373,697---------228,083
256215,17286,99764,80573,35067,05181,49167,44766,01355,76061,19256,60850,071745,957
25611126511,3941,6371,6406,4802,1223,48920,36545,24924,52624,087131,752
ยอดยกมาตั้งแต่ 11 มิ.ย. 2561 ถึง 31 ธ.ค. 2560   7
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   1,105,799
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2561
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี