หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

history
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Child center
บริการประชาชน

Service
 
 
 
   

  ยกเลิกการค้นหา
 
  เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอแม่แจ่ม ดอยเต่า เวียงแหง กัลยาณิวัฒนา) นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.แม่เหียะ นายก ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบพัฒนาหลักสูตรฯ  [ 3 มี.ค. 2564 ]   
  เรียน ท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงใหม่ หางดง แม่ริม แม่แตง สันป่าตอง ดอยหล่อ จอมทอง แม่วาง เชียงดาว ฝาง ไชยปราการ สารภี ดอยสะเก็ด นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม และนายก ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง การประชุมตัวแทนกรรมการสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน  [ 3 มี.ค. 2564 ]   
ชม0023.2/6937  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การจัดสรรอัตรากำลังผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 3 มี.ค. 2564 ]   
ชม0023.3/6929  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสาระสนเทศของ อปท.ฯ e-plan -eMENSCR ปี งบประมาณ 2564  [ 3 มี.ค. 2564 ]   
ชม0023.3/6907  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm2.5 ไฟ่ป่าหมอกควัน  [ 3 มี.ค. 2564 ]   
ชม0023.2/6842 เรียน นายอำเภอแม่อาย และนายอำเภอเวียงแหง เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  [ 3 มี.ค. 2564 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 3,686