หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

history
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Child center
บริการประชาชน

Service
 
 
 
   

ชม0023.3/ว6457 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ แม่ริม แม่แตง ไชยปราการ สารภี สันป่าตอง หางดง จอมทอง ดอยหล่อ แม่วาง เชียงดาว ฝาง นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง การดำเนินการตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด้กปฐมวัยแห่งชาติฯ  [ 24 ก.พ. 2563 ]    
 
ชม0023.5/6427 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำส่งเป็นเงินเบิกเินส่งคืนเพิ่มเติม  [ 24 ก.พ. 2563 ]    
 
ชม0023.1/6418 เรียน นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เรื่อง ขออนุญาตลาไปต่างประเทศระหว่างวันลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ  [ 24 ก.พ. 2563 ]    
 
ชม0023.1/6417 เรียน นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เรื่อง ขออนุญาตลาไปต่างประเทศระหว่างวันลากิจส่วนตัวและวันหยุดราชการ  [ 24 ก.พ. 2563 ]    
 
ชม0023.3/ว6406 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การดำเนินการตาม พรบ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ฯ  [ 24 ก.พ. 2563 ]    
 
ชม0023.1/6276 เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง ขออนุญาตลาไปต่างประเทศระหว่างวันลากิจส่วนตัวและวันหยุดราชการ  [ 23 ก.พ. 2563 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 3207