หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

history
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Child center
บริการประชาชน

Service
 
 
 
   

  ยกเลิกการค้นหา
 
เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2563  [ 2 ก.ค. 2563 ]    
ชม0023.1/644 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563  [ 2 ก.ค. 2563 ]    
เรียน อำเภอเมืองเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด สารภี แม่ออน สันทราย อมก๋อย เชียงดาว สันกำแพง ฝาง หางดง จอมทอง แม่วาง ดอยหล่อ ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง แจ้งปรับเปลี่ยนวันดำเนินการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างฯ  [ 2 ก.ค. 2563 ]    
เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แนวทางการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. 2563  [ 2 ก.ค. 2563 ]    
ชม0023.5/643 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน  [ 2 ก.ค. 2563 ]    
ชม0023.3/ว20669 เรียน อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง ยกเว้นทม.ต้นเปา เรื่อง จ้งผลการประเมินตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อเปิดสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ฯ  [ 2 ก.ค. 2563 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 3,380