หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

history
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Child center
บริการประชาชน

Service
“ ราษฎรตำบลบ้านทับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
บนรากฐานการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ”
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านทับ
นายสมพล อนุรักษ์วนภูมิ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ
น้ำตกแม่แอบ
แหล่งท่องเที่ยว ในตำบลบ้านทับ
ดอยหกสิบม่อน แม่ลอง
อุทยานแห่งชาติแม่โถ
แหล่งท่องเที่ยว ในตำบลบ้านทับ
ล่องแพน้ำแจ่ม บ้านสบลอง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
1
2
3
  
 
 
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอา [ 30 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 117 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน [ 2 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 6 
ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง รับสมัค [ 18 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 13 
การรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 18 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 13 
   
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอา [ 30 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 117 
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอมแรด [ 30 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 83 
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 2 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 143 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา [ 3 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 141 
ประกาศเรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซ้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 4 [ 7 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 157 
ประกาศเรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที [ 14 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 113 
 
   
 


จ้างจ้างเหมาขนย้ายเครื่องจักรรถแทร็กเตอร์ (ตีนตะขา [ 27 ต.ค. 2563 ]เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับใช้ในราชการ องค์การ [ 1 ต.ค. 2563 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับใช้ในสำนักงานองค์การบริ [ 1 ต.ค. 2563 ]จ้างโครงการวางกล่องเกเบี้ยนถนนสายทางเข้าหมู่บ้านมื [ 28 ก.ย. 2563 ]

   
 
   
 
เว็บไซต์ อบต.บ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (14 ม.ค. 2564)    อ่าน 573  ตอบ 2  
การขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด (22 ก.พ. 2561)    อ่าน 1377  ตอบ 1  
   
 
 
 
   

-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล สินค้า OTOP-

อุทยานแห่งชาติแม่โถ
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 09-2258-4023
 
 
 
 
 
   
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บ้านทับพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล