หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

history
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Child center
บริการประชาชน

Service
“ ราษฎรตำบลบ้านทับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
บนรากฐานการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ”
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านทับ
นายสมพล อนุรักษ์วนภูมิ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ
น้ำตกแม่แอบ
แหล่งท่องเที่ยว ในตำบลบ้านทับ
ดอยหกสิบม่อน แม่ลอง
อุทยานแห่งชาติแม่โถ
แหล่งท่องเที่ยว ในตำบลบ้านทับ
ล่องแพน้ำแจ่ม บ้านสบลอง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
1
2
3
  
 
 
   
 
ประกาศผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง [ 4 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 20 
อบต.บ้านทับ รับสมัครอาสาสมัคบริบาลท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 1-7 สิงหาคม 2563 ณ สำนั [ 31 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 0 
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้นำการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ภาค ก และ ภาค ข [ 30 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
   
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 10 
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษาคม 2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปรงบประ [ 15 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 20 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่ [ 6 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 64 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านไร่-ทุ่งแก [ 28 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 58 
ประกาศ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2562 [ 5 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 50 
 
   
 
   
 
   
 
เว็บไซต์ อบต.บ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (18 ต.ค. 2562)    อ่าน 408  ตอบ 2  
การขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด (22 ก.พ. 2561)    อ่าน 845  ตอบ 1  
   
 
 
 
   

-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล สินค้า OTOP-

อุทยานแห่งชาติแม่โถ
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 09-2258-4023
 
 
 
 
 
   
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บ้านทับพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล