หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

history
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Child center
บริการประชาชน

Service
 
 
 
 


นายจม เตชะแก้ว
ประธานสภา
 


นายสาโรจน์ สิทธิ์คงขจ
รองประธานสภา


นายเฉลิมเกียรติ พิทาคำ
เลขานุการสภา
 
 


นายนาวิน สิทธิ์คงจำรัส
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายมี มนัสเพิ่มพูน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายพงศกร กนกวรสุข
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายสมพร ธนังลาภอุดม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายบือคา อุดมปิยะนันท์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


นายปูลา อุดมปิยะนันท์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4