กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Child Center
ติดต่อ

Contact Us
 
 
 
 
 
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้น  
 

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ม.ค. 2562 เวลา 11.58 น. โดย คุณ ณัฐวุฒิ ยืนยง

ผู้เข้าชม 44 ท่าน