กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Child Center
ติดต่อ

Contact Us
 
 
 
 
 
ประชุมเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจแนวทางการปลูกป่าแนวใหม่ ในพื้นที่เขาสูงชัน ลุ่มน้ำ 1,2 ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 

วันที่ 11 เมษายน 2562 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ จัดประชุมเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจแนวทางการปลูกป่าแนวใหม่ ในพื้นที่เขาสูงชัน ลุ่มน้ำ 1,2 ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้แก่ผู้นำชุมชนและผู้นำท้องถิ่นของตำบลบ้านทับ

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 เม.ย. 2562 เวลา 13.45 น. โดย คุณ ณัฐวุฒิ ยืนยง

ผู้เข้าชม 21 ท่าน