หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

history
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Child center
บริการประชาชน

Service
 
 
 
 
 
การจัดทำแผนปฏิบัติการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ โดยสำรวจทรัพย์สินและประเภท ขนาด การใช้ประโยชน์ที่ดิน อายุของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม - 24 พฤศจิกายน 2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ต.ค. 2562 เวลา 14.42 น. โดย คุณ ณัฐวุฒิ ยืนยง

ผู้เข้าชม 10 ท่าน