หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

history
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Child center
บริการประชาชน

Service
 
 
 
 

 
จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ณ โรงเรียนตชด.บ้านแม่ลอง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านทับ  
 

วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 อบต.บ้านทับจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ณ โรงเรียนตชด.บ้านแม่ลอง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านทับภายใต้โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนตำบลบ้านทับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร่วมกับส่วนราชการอำเภอแม่แจ่ม และภาคีเครือข่าย ซึ่งมีบริการตรวจรักษาโรค บริการตัดผม บริการขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ขึ้นทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนฯเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  และงานบริการอื่นๆ อีกมากมาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 พ.ย. 2562 เวลา 15.25 น. โดย คุณ ณัฐวุฒิ ยืนยง

ผู้เข้าชม 39 ท่าน