หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

history
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Child center
บริการประชาชน

Service
 
 
 
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ เข้ารับประทานรางวัล \"ประชาบดี\" ประจำปี 2562  
 

    วันจันทร์ ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 15.38 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จแทนพระองค์ไปประทานรางวัล “ประชาบดี” ประจำปี 2562 และประทานวโรกาสให้ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำคณะบุคคล และผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่น เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ

      ในการนี้ นายตุลุ ศักดิ์บำเพ็ญกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ
เฝ้ารับเสด็จฯ และเข้ารับประทานรางวัล “ประชาบดี” ประจำปี 2562 ประเภท องค์กรที่ทำคุณประโยชน์

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ธ.ค. 2562 เวลา 11.57 น. โดย คุณ ณัฐวุฒิ ยืนยง

ผู้เข้าชม 47 ท่าน