หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

history
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Child center
บริการประชาชน

Service
 
 
 
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ เข้ารับประทานรางวัล \"ประชาบดี\" ประจำปี 2562  
 

    วันจันทร์ ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 15.38 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จแทนพระองค์ไปประทานรางวัล “ประชาบดี” ประจำปี 2562 และประทานวโรกาสให้ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำคณะบุคคล และผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่น เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ

      ในการนี้ นายตุลุ ศักดิ์บำเพ็ญกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ
เฝ้ารับเสด็จฯ และเข้ารับประทานรางวัล “ประชาบดี” ประจำปี 2562 ประเภท องค์กรที่ทำคุณประโยชน์

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ธ.ค. 2562 เวลา 11.57 น. โดย คุณ ณัฐวุฒิ ยืนยง

ผู้เข้าชม 3 ท่าน