หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

history
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Child center
บริการประชาชน

Service
 
 
 
 

 
ต้อนรับศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ “การบริหารจัดการองค์กรและชุมชนที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและการสร้างนวัตกรรมชุมชน”  
 

วันที่ 13 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ นายจม เตชะแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ ให้การต้อนรับ นายประเสริฐ ไทยอุดมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ “การบริหารจัดการองค์กรและชุมชนที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและการสร้างนวัตกรรมชุมชน” ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแก่ผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 2563

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ก.พ. 2563 เวลา 13.29 น. โดย คุณ ณัฐวุฒิ ยืนยง

ผู้เข้าชม 28 ท่าน