หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

history
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Child center
บริการประชาชน

Service
 
 
 
 

 
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้ กิจกรรม การอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานราชการ ระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ ให้แก่ ข้าราชการ พนักงานครูส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ณ ห้องประชุมละกอนหลวง โรงเรียนมัธยมแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 เม.ย. 2564 เวลา 15.36 น. โดย อบต.บ้านทับ

ผู้เข้าชม 80 ท่าน