หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

history
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Child center
บริการประชาชน

Service
 
 
 
 

 
อบต.บ้านทับ ขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เตรียมความพร้อม รับมือโรคระบาดในสัตว์ ลัมปี สกิน(Lumpy skin disease) ด้วยความปราถนาดีจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 มี.ค. 2564 เวลา 16.24 น. โดย คุณ ธัญญรตา สุรินต๊ะ

ผู้เข้าชม 29 ท่าน