หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

history
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Child center
บริการประชาชน

Service
 
 
 
 

 
พรบ.ป่าไม้  
 

(documents) สรุปเอกสารและสื่อ ประกอบการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ใน พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 (red arrow right)(red arrow right)(red arrow right)


1. Animation พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 (sparkle)
https://www.youtube.com/watch?v=LrDkxdgMJA4


2. E-Book หนังสือ พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 (sparkle)
https://online.pubhtml5.com/dtkn/kxav/index.html#p=1


3. E-Book หนังสือ สร้างความใจเบื้องต้น กฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน ปรับปรุงครั้งที่ 1 (sparkle)
https://online.pubhtml5.com/dtkn/cusz/index.html#p=1


4. E-Book หนังสือ คู่มือการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 (sparkle)
https://online.pubhtml5.com/dtkn/loxz/index.html#p=1


5. หนังสือ อนุบัญญัติ ออกตามความใน พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 เล่มที่ 1 (sparkle)
https://cloud.forest.go.th/s/Aoz8AHYLDJy4K2e


6. E-Book หนังสือ คู่มือปฏิบัติงาน การจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน (sparkle)
https://online.pubhtml5.com/dtkn/knrg/index.html#p=1


7. สื่อวีดีทัศน์ การจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน (sparkle)
https://www.youtube.com/watch?v=uzamqQtH9Fc&list=PLFs_SChUs-rG8u-LKYeKxDj2ZwtvffIrq

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ก.ย. 2564 เวลา 14.27 น. โดย คุณ มานะ ชนะฟู

ผู้เข้าชม 8 ท่าน