หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

history
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Child center
บริการประชาชน

Service
 
 
 
 

 
ารประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM  
 

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ โพธินา ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ, ดาบตำรวจ วิโรจน์ ควรแจ่มดี คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ, พันตำรวจเอก ก่ำแก้ว  สุยาติ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ, นายเฉลิมเกียรติ  พิทาคำ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ และ นายนิเวศ กันธะศิลป์ กรรมการและเลขานุการศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านทับ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ต.ค. 2564 เวลา 09.23 น. โดย คุณ มานะ ชนะฟู

ผู้เข้าชม 15 ท่าน