หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

history
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Child center
บริการประชาชน

Service
 
 
 
 

 
แจ้งผู้สมัครให้ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
 

แจ้งผู้สมัครให้ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันที่ 26 มกราคม 254 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ  องค์การบริหารส่วตำบลช่างเคิ่ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ธ.ค. 2564 เวลา 11.25 น. โดย คุณ มานะ ชนะฟู

ผู้เข้าชม 68 ท่าน