หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

history
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
การบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บริการประชาชน

Service
 
 
 
 

 
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ นำโดยนายเอกสิทธิ์ วงค์ใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ ได้ช่วยเหลือประชาชนตำบลบ้านทับ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 โดยมอบเช็คเงินสด จำนวนเงิน 70,200 บาท (เจ็ดหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) ให้กับ นางสาวเบญญา พนรังสิมันต์ บ้านเลขที่ 70 หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ที่ประสบเหตุอัคคีภัย (ผู้ประสบภัยมีความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือเป็นเงิน)  
 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ นำโดยนายเอกสิทธิ์  วงค์ใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ ได้ช่วยเหลือประชาชนตำบลบ้านทับ  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 โดยมอบเช็คเงินสด จำนวนเงิน 70,200 บาท (เจ็ดหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) ให้กับ นางสาวเบญญา  พนรังสิมันต์ บ้านเลขที่ 70 หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ที่ประสบเหตุอัคคีภัย (ผู้ประสบภัยมีความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือเป็นเงิน)

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 พ.ค. 2565 เวลา 10.36 น. โดย คุณ มานะ ชนะฟู

ผู้เข้าชม 8 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/3

ลำดับภาพที่ 2/3

ลำดับภาพที่ 3/3
<<
>>
X