หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

history
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Child center
บริการประชาชน

Service
 
 
 
 

 
กิจกรรม เสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต ปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ จัดกิจกรรม เสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต ปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 มิ.ย. 2563 เวลา 10.30 น. โดย คุณ ณัฐวุฒิ ยืนยง

ผู้เข้าชม 58 ท่าน