หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

history
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Child center
บริการประชาชน

Service
 
 
 
 

https://www.thaielderlycare.org/index.php
 
เชิญชวน สมาชิกครอบครัวผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ที่สนใจ เรียนรู้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น 18 ชั่วโมง  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ ขอเชิญชวน สมาชิกครอบครัวผู้สูงอายุ  ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ที่สนใจ เรียนรู้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น 18 ชั่วโมง ผ่านระบบออนไลน์  https://www.thaielderlycare.org/index.php

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 มิ.ย. 2564 เวลา 12.43 น. โดย อบต.บ้านทับ

ผู้เข้าชม 32 ท่าน