หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

history
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Child center
บริการประชาชน

Service
 
 
 
 

 
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอมแรด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ฏบ้านอมแรด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ส.ค. 2563 เวลา 16.01 น. โดย คุณ ธัญญรตา สุรินต๊ะ

ผู้เข้าชม 38 ท่าน