หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

history
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Child center
บริการประชาชน

Service
 
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม “วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2563” โดยกรมปศุสัตว์ วันที่ 28 กันยายน 2563   17 ก.ย. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2563  3 ก.ย. 2563 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563  20 ส.ค. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   อบต.บ้านทับ รับสมัครอาสาสมัคบริบาลท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 1-7 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงาน อบต.บ้านทับ ติดต่อสอบถามที่ เบอร์โทรศัพท์ 092-2584023  31 ก.ค. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการอบรมให้ความรู้ผู้นำการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  31 ก.ค. 2563 10
ข่าวประชาสัมพันธ์     20 ก.ค. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 (เมษายน - มิถุนายน 2563)  13 ก.ค. 2563 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2563  13 ก.ค. 2563 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อในพื้นที่ อบต.บ้านทับ ประจำปีงบประมาณ 2563  10 ก.ค. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการุงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ [แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑]  1 ก.ค. 2563 11
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 23