หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

history
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Child center
บริการประชาชน

Service
 
การจัดการองค์ความรู้ KM
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เทคนิควิธีการประเมินผลและแนวทางการจัดทำรายงาน พร้อมตัวอย่างการควบคุมภายใน [ 21 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
ปฏิบัติการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan - eMENSCR) [ 25 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
เทคนิคการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ [ 15 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับภาษี [ 4 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
  (1)