หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

history
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Child center
บริการประชาชน

Service
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ เรื่อง นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
ประกาศ กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 29 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
  (1)