หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

history
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Child center
บริการประชาชน

Service
 
สถิติ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
รายงานสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
รายงานสถิติการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและเด็กแรกเกิด [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
สถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (มกราคม-เมษายน) [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
สถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
สถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
  (1)