หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

history
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Child center
บริการประชาชน

Service
 
   

 

 

 
ข้อบัญญัติ
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 9 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 77  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 18 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 124  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 18 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 98  
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 [ 8 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 122  
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 [ 8 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 135  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 8 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 142  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 8 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 126  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 9 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 144  
 
  (1)