หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

history
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
การบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บริการประชาชน

Service
 
   

 

 

 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 12 เดือน) [ 25 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 8  
 
การดำเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม [ 25 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน [ 25 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 22  
 
สรุปแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 22 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 12  
 
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต พ.ศ. 2565 [ 22 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 11  
 
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต พ.ศ. 2564 [ 22 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 13  
 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี [ 12 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 70  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 12 เดือน) [ 12 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 74  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 12 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 93  
 
  (1)