หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

history
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
การบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บริการประชาชน

Service
 
   

 

 

 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 25 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 23  
 
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 24 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 17  
 
[ 24 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 14  
 
แผนบริหารความเสี่ยงประจำงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 24 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 20  
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งสายภายในหน่วยงาน [ 23 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 21  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 23 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปี ๒๕๖๓ [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 57  
 
  (1)