หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านทับ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

history
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
 
 

 
การจัดระบบการปกครอง ในหมู่บ้านหลักมีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำตามกฎหมาย ส่วนกลุ่มบ้านบริวารจะมีผู้นำทางธรรมชาติ หรือผู้อาวุโสในหมู่บ้านเป็นผู้นำ ผู้ชายจะเป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ค่านิยมและความเชื่อจะยึดถือตามหลักของศาสนา อย่างเคร่งครัด และแตกต่างกันไปตามศาสนาที่นับถือ ซึ่งสะท้อนให้เห็นในการประกอบพิธีกรรม วิถีชีวิต และวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละชนเผ่า

 

สำนักสงฆ์/ อาศรม/ อาราม จำนวน 4 แห่ง

โบสถ์ จำนวน 8 แห่ง
 

         

โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 4 แห่ง 1 สาขา

โรงเรียนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน
    จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”
    จำนวน 14 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 10 แห่ง
 

         

สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ จำนวน 2 แห่ง
 
รพ.สต.สองธาร ตำบลบ้านทับ รับผิดชอบ หมู่ที่ 1, 10, 12 และ 13
 
รพ.สต.ทุ่งแก ตำบลบ้านทับ รับผิดชอบ หมู่ที่ 3 และ 6

สถานบริการในพื้นที่ร่วมให้บริการ จำนวน 4 แห่ง
 
รพ.สต.กองแขก ตำบลกองแขก รับผิดชอบ หมู่ที่ 5
 
รพ.สต.โหล่งปง ตำบลกองแขก รับผิดชอบ หมู่ที่ 7, 9 และ 11
 
รพ.สต.ปางหินฝน ตำบลปางหินฝน รับผิดชอบ หมู่ที่ 2
 
รพ.สต.แม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน รับผิดชอบ หมู่ที่ 4 และ 8

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 

       

พื้นที่เสี่ยงภัย
 
อุทกภัย/ดินโคลนถล่ม ได้แก่ หมู่ที่ 1, 3, 4, 5 และ 8
 
วาตภัย ได้แก่ หมู่ที่ 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12 และ 13
 
ภัยหนาว ได้แก่ หมู่ที่ 1 – 13
 
ภัยแล้ง ได้แก่ หมู่ที่ 6, 8, 9 และ 11

ศูนย์เตือนภัยพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลัน - ดินถล่ม
 
สถานีเตือนภัย จำนวน 3 แห่ง (หมู่ที่ 1, 5 และ 13)

บุคลากร/อุปกรณ์/เครื่องมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
สมาชิก อปพร. จำนวน 137 นาย
 
ถังดับเพลิงชนิดแห้ง จำนวน 20 ถัง

อุปกรณ์ดับไฟป่า จำนวน 28 ชุด แยกเป็น 2 จุด ปฏิบัติ ดังนี้
 
ประจำศูนย์ราชการ อบต.บ้านทับ จำนวน 15 ชุด
 
ประจำศูนย์เฉพาะกิจไฟป่าและหมอกควัน/หมู่บ้าน จำนวน 13 ชุด

เครื่องจักรในการสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
รถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน
 
รถบรรทุกหกล้อ จำนวน 1 คัน
 
รถไถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน 1 คัน
 

   

วิถีชีวิตชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง บ้านอมแรด หมู่ที่ 8 เป็นหมู่บ้านชนเผ่ากะเหรี่ยง ที่ยังคงรักษาวิถีการดำรงชีวิต อันเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่า เช่น การตำข้าวซ้อมมือด้วยครกกระเดื่อง การทอผ้า การตีมีดแบบโบราณ การทำนาขั้นบันได รวมถึงสภาพความเป็นอยู่ของบ้านเรือน และชุมชน

วิถีชีวิตชาวไทยภูเขาเผ่าลัวะ บ้านมืดหลอง หมู่ที่ 2 ซึ่งเป็นหมู่บ้านชนเผ่าลัวะ เดิมชื่อว่า เยืองมายหลอง อพยพมาอยู่ที่ตั้งปัจจุบัน เมื่อประมาณ 200 ปีก่อน นำโดยขุนอิน ซึ่งเป็นขุนหลวงเผ่าลัวะ สมัยเก่าเป็นหมู่บ้านที่คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นชนเผ่าลัวะ วิถีการดำรงชีวิตและวัฒนธรรมประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์และยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมา

วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตของชนพื้นเมือง บ้านสองธาร หมู่ที่ 1 และบ้านสบลอง หมู่ที่ 5 ถือเป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมของอำเภอแม่แจ่ม อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านทับ เมื่อประมาณ 100 กว่าปีที่ผ่านมา และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม ของชาวพื้นเมืองอำเภอแม่แจ่มไว้ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะงานหัตถกรรมทอผ้าตีนจก ซึ่งมีลวดลายดั้งเดิมที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์