หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

history
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
-ว่าง-
ปลัด อบต.บ้านทับ
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
นายอาทิตย์ คิดสม
รองปลัด อตบ.บ้านทับ
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
โทร : 0819526786
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางธนัชชา แสงจันทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
นายธีรศักดิ์ ชมพู
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ