หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

history
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Child center
บริการประชาชน

Service
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายเฉลิมเกียรติ พิทาคำ
ปลัด อบต.บ้านทับ
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)


นายอาทิตย์ คิดสม
รองปลัด อตบ.บ้านทับ
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางธนัชชา แสงจันทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ