หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

history
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Child center
บริการประชาชน

Service
 
 
 
 


นายเฉลิมเกียรติ พิทาคำ
ปลัด อบต.บ้านทับ
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)


นายอาทิตย์ คิดสม
รองปลัด อตบ.บ้านทับ
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
กองช่าง
 


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)


นายศราวุฒิ ตาจุมปา
นายช่างโยธาชำนาญงาน


-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน


นายภาณุวัฒน์ มอญตา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


-ว่าง-
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายเถลิงศักดิ์ กันธะโน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
(รถขุดตีนตะขาบ)


-ว่าง-
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถแทร็กเตอร์)