หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

history
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Child center
บริการประชาชน

Service
 
 
 
 
 
เว็บไซต์ อบต.บ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ  776 2 26 เม.ย. 2564
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร  119 0 18 มี.ค. 2564
การขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด  1937 1 22 ก.พ. 2561
  (1)